این کتاب شامل اموزش کامل سی شارپ میباشد  
که توابع api و delegi t ها و توابع کار با سخت افزار ها و فایل های متنی و ... توضیح داده میباشد
و تمام این توابع در 600 صفحه قرار داده شده است
دانلود - 5000 تومان